UNGHUNDE

TEAM RAPI OPTIMA

Siegerin DK 2019

F: VA Kaspar von Tronje

M: Hylteland’s Thara

 

 

TEAM RAPI OSLO

Vicesieger DK 2019

F: VA Kaspar von Tronje

M: Hylteland’s Thara

TEAM RAPI OLIWIA

F: VA Kaspar von Tronje

M: Hylteland’s Thara

 

 

TEAM RAPI QUBA

Siegerin DK 2019

F: Thomsebo Shaun

M: Team Rapi Fulda

TEAM RAPI SANTINI

F: VA Kaspar von Tronje

M: Team Rapi Fulda